ul. gen. Józefa Bema 20,
33-100 Tarnów

884-822-644
kontakt@bema20.pl

Takiemu hasłu hołdowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przedstawiające propozycje rozwiązań architektonicznych dla wybranych obszarów Tarnowa, które można zobaczyć na wystawie „Tarnów przyszłości”. Wystawa prezentowana będzie od 14.

Czytaj więcej...

Otwierającą działalność Bema20 wystawą, był wybór prac nagrodzonych w konkursie Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Wśród nagrodzonych prac można było zobaczyć zdjęcie autorstwa pochodzącego z Tuchowa Krzysztofa Maniaka.