ul. gen. Józefa Bema 20,
33-100 Tarnów

508-314-922
galeria@bema20.pl

Tarnów przyszłości

Takiemu hasłu hołdowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przedstawiające propozycje rozwiązań architektonicznych dla wybranych obszarów Tarnowa, które można zobaczyć na wystawie „Tarnów przyszłości”. Wystawa prezentowana będzie od 14.

Studenckie projekty to efekt trzech edycji konkursu przeprowadzonego przez Zakład Architektury Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej we współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa. Pokazują one jak można zmienić przestrzeń miasta by była nie tylko efektywna, ale i efektowna.

Projekt, ze strony Wydziału Architektury PK, prowadził dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, kierownik Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej. Był on był jednocześnie członkiem jury konkursu, w którym zasiadali jeszcze: związany z Tarnowem malarz Wilhelm Sasnal, architekt Wiesław Michałek i Bartłomiej Bałut, artysta, dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ. Urząd miasta reprezentowała Małgorzata Abramowicz, architektka, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMT.

W blisko 300 projektach ich autorzy zaprezentowali m.in. wizję architektoniczną Mediateki przy ul. Bernardyńskiej, Wozowni ( muzeum powozów konnych) w sąsiedztwie Pałacu Sanguszków, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. Bernardyńskiej, biblioteki PWSZ przy al. Matki Boskiej Fatimskiej, Centrum Dialogu Kultur przy ul. Żydowskiej, Muzeum Jana Szczepanika przy ul. Mickiewicza czy też Muzeum Szkła przy ul. Ujejskiego

Prezentowane obecnie prace wybrano spośród nagrodzonych projektów, niektóre są ich późniejszym, dotąd nieprezentowanym rozwinięciem.

Wystawa dostępna będzie do dnia 20 stycznia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.