ul. gen. Józefa Bema 20,
33-100 Tarnów

531-837-134
kontakt@bema20.pl

Wydłużamy termin konkursu

Wychodząc naprzeciw postulatom uczestników konkursu wydłużamy przyjmowanie prac do dnia 20 maja 2018 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8 czerwca 2018 roku. Reszta postanowień regulaminu nie ulega zmianie.